ผู้ประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาของคนรักสัตว์เลี้ยง คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 039518 English Version

หน้าหลัก รายละเอียดสินค้า วิธีการสั่งซื้อ ถาม-ตอบ วิธีใช้งาน ความเป็นมา แผนที่ ติดต่อ

ถังกลม 1 ชั้น สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D3 ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุ 15 ลิตร (3Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


ราคา 2,990 บาท

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
บรรจุอาหารได้มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)


ถังกลม 1 ชั้น Solar Cell สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D3-S ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุ 15 ลิตร (3Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


ราคา 4,890 บาท ไม่มี Battery
เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า บรรจุกระแสไฟ (Charge) แบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ต้องหา Battery รถยนต์ 45A. หรือมากกว่ามาต่อแผงโซลาร์เซล (มือสองสภาพดีๆ ก็ได้)

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
บรรจุอาหารได้ มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ใช้ Solar Cell ขนาด 12V. 10W. สายแผงยาว 5 เมตร มีตัวยึดขั้วแบตเตอรี่ สายยาว 1เมตร


ถังกลม 1 ชั้น สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D3-12vdc. ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุ 15 ลิตร (3Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


ราคา 3,890 บาท ไม่มี Battery
เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า แต่ต้องยกแบตเตอรี่ไปบรรจุกระแสไฟ (Charge) เมื่อกระแสไฟหมด


เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ
มีจุดต่อไฟกระแสตรง 12vdc. ที่มาจากแบตเตอรี่ มีตัวยึดขั้วแบตเตอรี่ สายยาว 1เมตร
บรรจุอาหารได้มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง


ถังกลม 1 ชั้น สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D3-12vdc.+Charger ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุ 15 ลิตร (3Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


ราคา 4,390 บาท ไม่มี Battery
เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า แต่ต้องลากสายไฟฟ้ามาชั่วคราว
เพื่อบรรจุกระแสไฟ (Charge) ให้แบตเตอรี่เมื่อกระแสไฟหมด โดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ไปบรรจุกระแสไฟ


เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ
มีจุดต่อไฟกระแสตรง 12vdc. ที่มาจากแบตเตอรี่ มีตัวยึดขั้วแบตเตอรี่ สายยาว 1เมตร
บรรจุอาหารได้มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง


ถังกลม 1 ชั้น สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D3-12vdc.+Solar Cell+Charger ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุ 15 ลิตร (3Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


ราคา 5,490 บาท ไม่มี Battery
เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า การบรรจุกระแสไฟ (Charge) แบตเตอรี่
มีให้เลือกทั้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) หรือด้วยไฟฟ้า (Charger)
โดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ไปบรรจุกระแสไฟ


เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ
มีจุดต่อไฟกระแสตรง 12vdc. ที่มาจากแบตเตอรี่ มีตัวยึดขั้วแบตเตอรี่ สายยาว 1เมตร
บรรจุอาหารได้มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
ใช้ Solar Cell ขนาด 12V. 10W. สายแผงยาว 5 เมตร


รับดัดแปลงสำหรับผู้ที่มี รุ่น D3 อยู่แล้ว (Modify)

ดัดแปลงเป็นรุ่น D3-12vdc.+Solarcell+Charger ราคา 2,700 บาท ไม่มี Battery

ดัดแปลงเป็นรุ่น D3-12vdc.+Solarcell ราคา 2,200 บาท ไม่มี Battery

ดัดแปลงเป็นรุ่น D3-12vdc.+Charger ราคา 1,700 บาท ไม่มี Battery

ดัดแปลงเป็นรุ่น D3-12vdc. ราคา 1,200 บาท ไม่มี Battery

ท่อ 2.5 นิ้ว แยก 2 จุด สำหรับเครื่องรุ่น D3 D4 D5 D6 F3 F4
ราคา 300 บาท


ถังกลม 2 ชั้น สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D4 ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 60 ซม. ความจุ 40 ลิตร (8Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


ราคา 3,490 บาท

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
บรรจุอาหารได้มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)

ท่อ 2.5 นิ้ว แยก 2 จุด สำหรับเครื่องรุ่น D3 D4 D5 D6 F3 F4
ราคา 300 บาท
ถังสแตนเลส สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D5 ถังสแตนเลส มีขาสำหรับยึดข้างผนัง หรือยึดเหนือบ่อน้ำ ทนแดด-ทนฝน
มีไฟเตือนเมื่ออาหารหมด กว้าง 30 x ยาว 30 x สูง 50 ซม. ความจุ 40 ลิตร (8Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
(เม็ดเล็ก เม็ดเท่าหัวไม้ขีด-เม็ดกลาง-ใหญ่ ปลาคราฟ ปลาบ่อ ปลากระชัง แมว สุนัข ฯลฯ)


ราคา 12,990 บาท พิเศษ+ชุดแสดงเวลาอาหารหมด

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ ติดตั้งง่ายมาก
โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง บรรจุอาหารได้ มากกว่า 2 อาทิตย์
ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วันถังสแตนเลส Solar Cell สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D5-S ถังสแตนเลส มีขาสำหรับยึดข้างผนัง หรือยึดเหนือบ่อน้ำ ทนแดด-ทนฝน
มีไฟกระพริบเตือนเมื่ออาหารหมด กว้าง 30 x ยาว 30 x สูง 50 ซม. ความจุ 40 ลิตร (8Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
(เม็ดเล็ก เม็ดเท่าหัวไม้ขีด-เม็ดกลาง-ใหญ่ ปลาคราฟ ปลาบ่อ ปลากระชัง แมว สุนัข ฯลฯ)


ราคา 15,990 บาท พิเศษ+ชุดแสดงเวลาอาหารหมด ไม่มี Battery

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
บรรจุอาหารได้ มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ใช้ Solar Cell ขนาด 12V. 10W. สายแผงยาว 5 เมตร มีตัวยึดขั้วแบตเตอร์รี่ สายยาว 1เมตร

ต้องหา Battery รถยนต์ 45A. หรือมากกว่ามาต่อแผงโซลาร์เซล (มือสองสภาพดีๆ ก็ได้)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วัน


ท่อ 2.5 นิ้ว แยก 2 จุด สำหรับเครื่องรุ่น D3 D4 D5 D6 F3 F4
ราคา 300 บาท
ถังสแตนเลสกลม สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D6 ถังสแตนเลส ทรงกลม ทนแดด-ทนฝน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. สูง 50 ซม. ความจุ 30 ลิตร (6Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
(เม็ดเล็ก เม็ดเท่าหัวไม้ขีด-เม็ดกลาง-ใหญ่ ปลาคราฟ ปลาบ่อ ปลากระชัง แมว สุนัข ฯลฯ)


ราคา 11,990 บาท

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ ติดตั้งง่ายมาก
โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง บรรจุอาหารได้ มากกว่า 2 อาทิตย์
ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วัน

ถังสแตนเลสกลม Solar Cell สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

รุ่น D6-S ถังสแตนเลส ทรงกลม ทนแดด-ทนฝน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. สูง 50 ซม. ความจุ 30 ลิตร (6Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด 1-10 mm. สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
(เม็ดเล็ก เม็ดเท่าหัวไม้ขีด-เม็ดกลาง-ใหญ่ ปลาคราฟ ปลาบ่อ ปลากระชัง แมว สุนัข ฯลฯ)


ราคา 14,990 บาท ไม่มี Battery

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
บรรจุอาหารได้ มากกว่า 2 อาทิตย์ ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด
ใช้ Solar Cell ขนาด 12V. 10W. สายแผงยาว 5 เมตร มีตัวยึดขั้วแบตเตอร์รี่ สายยาว 1เมตร
ต้องหา Battery รถยนต์ 45A. หรือมากกว่ามาต่อแผงโซลาร์เซล (มือสองสภาพดีๆ ก็ได้)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วัน


ท่อ 2.5 นิ้ว แยก 2 จุด สำหรับเครื่องรุ่น D3 D4 D5 D6 F3 F4
ราคา 300 บาทถังสแตนเลส สำหรับวัวขุน

รุ่น D8 ถังสี่เหลี่ยมขนาด 40X40X60 ซม. ไม่มีฝาปิดด้านบน ความจุ >50 ลิตร (>10Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ด อาหารข้น รำข้าว ปลายข้าว มันสำปะหลังบด
สำหรับวัวขุน ไก่ ฯลฯ สามารถต่อถังเพื่อเพิ่มความจุได้ตามต้องการ


ราคา 13,990 บาท

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วัน

ถังสแตนเลสบรรจุและปล่อยอาหาร สำหรับวัวขุน

รุ่น F8 ถังสี่เหลี่ยมขนาด 40X40X60 ซม. ไม่มีฝาปิดด้านบน ความจุ >50 ลิตร (>10Kg)
ใช้ได้กับอาหารเม็ด อาหารข้น รำข้าว ปลายข้าว มันสำปะหลังบด
สำหรับวัวขุน ไก่ ฯลฯ สามารถต่อถังเพื่อเพิ่มความจุได้ตามต้องการ


ราคา 11,990 บาท

ต้องใช้ร่วมกับเครื่องตั้งเวลาให้อาหาร (CD1)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วันถังสแตนเลสระบบพ่นเม็ด สำหรับบ่อปลาเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม

รุ่น D9 ถังสี่เหลี่ยมขนาด 40X40X60 ซม. มีฝาปิดด้านบน ความจุ >50 ลิตร (>10Kg)
ระบบพ่นเม็ดได้ไกล 1-10 เมตร ใช้ได้กับอาหารเม็ด 3-10 mm.
สำหรับปลาเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม


ราคา 13,990 บาท พิเศษ+ชุดแสดงเวลาอาหารหมด

เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1 - 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ
ติดตั้งง่ายมาก โดยวางไว้ที่จุดที่ต้องการ แล้วหาที่ยึดให้มั่นคง
ใช้ได้กับอาหารเม็ดหลายขนาด ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)

หมายเหตุ ต้องมัดจำ 50% ใช้เวลาทำประมาณ 7-30 วัน
Controller

รุ่น CD1 เป็นกล่องควบคุมแบบมีตัวเลขเป็นนาฬิกา
สำหรับคนที่มีหลายตู้ บ่อ หรือกรง
สามารถสั่งทำเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามต้องการ


ราคา 1,690 บาท

สามารถควบคุมได้ 1-10 จุด
และสามารถเพิ่มจุดได้ไม่จำกัด แต่ละจุดจะให้อาหารเวลาเดียวกัน
ปริมาณและขนาดเม็ดอาหารขึ้นอยู่กับที่บรรจุอาหารที่เลือกใช้


(CD2 คุมได้ 1-20 จุด ราคา 1,890 บาท)
เป็นเครื่องตั้งเวลาให้อาหารเม็ด บอกเวลาจริงในตัว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1 วันตั้งปล่อยอาหารได้ 1- 6 ครั้ง สามารถปรับปริมาณได้ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที
เท่ากันทั้ง 6 ครั้ง ตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอร์รี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ
ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)


Controller

รุ่น CD3 เป็นกล่องควบคุมแบบไม่มีตัวเลขนาฬิกา
สำหรับคนที่มีหลายตู้ บ่อ หรือกรง
สามารถสั่งทำเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามต้องการ


ราคา 1,990 บาท

สามารถควบคุมได้ 1-10 จุด และสามารถเพิ่มจุดได้ไม่จำกัด แต่ละจุดจะให้อาหารเวลาเดียวกัน
ปริมาณและขนาดเม็ดอาหารขึ้นอยู่กับที่บรรจุอาหารที่เลือกใช้


(CD4 ทำงานเฉพาะเวลาที่มี หรือ ไม่มีแสงสว่าง ราคา 2,590 บาท)
สามารถตั้งเวลา ปิด-เปิด ได้ 1 วินาที ถึง 1 เดือน
ใช้ไฟฟ้าสลับตามบ้านเรือนปกติ (AC. 220 V. 50 Hz. 7W.)รุ่น

ที่บรรจุและปล่อยอาหาร

ขนาดเม็ดอาหารที่ใช้

ราคาต่อหน่วย (บาท)

F1 กระบอกทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 x สูง 25 ซม. ความจุประมาณ 0.75 ลิตร 1-3 มม. เม็ดจิ๋ว-เล็ก ปลาทั่วไป (รับผลิตตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป) 990
F2 กระบอกทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 x สูง 40 ซม. ความจุประมาณ 2 ลิตร 1-3 มม. เม็ดจิ๋ว-เล็ก ปลาทั่วไป (รับผลิตตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป) 1,190
F2-S กระบอกทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 x สูง 40 ซม. ความจุประมาณ 2 ลิตร อาหารแบบฝุ่นผง สำหรับลูกกุ้ง (รับผลิตตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป) 1,790
F3 ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 36 ซม. ความจุประมาณ 15 ลิตร (3Kg) ใช้ได้กับอาหารเม็ด 1-10 มม. และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 1,790
F4 ถังกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. (10 นิ้ว) สูง 60 ซม. ความจุประมาณ 40 ลิตร (8Kg) ใช้ได้กับอาหารเม็ด 1-10 มม. และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 2,390
F8 ถังสี่เหลี่ยมขนาด 40X40X60 ซม. ความจุประมาณ 50 ลิตร (>10Kg) ใช้ได้กับอาหารเม็ด อาหารข้น วัวขุน ไก่ ฯลฯ 11,990

รุ่น

เครื่องควบคุมการปล่อยอาหาร

ใช้กับที่บรรจุและปล่อยอาหาร

ราคาต่อหน่วย (บาท)

CD1 เครื่องควบคุม 1-10 จุด 1 วันสามารถตั้งเวลาเปิดได้ 6 ครั้งๆ ละ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที ใช้ได้กับอาหารเม็ด 1-10 มม. และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 1,690
CD2 เครื่องควบคุม 1-20 จุด 1 วันสามารถตั้งเวลาเปิดได้ 6 ครั้งๆ ละ 1-59 วินาที หรือ 1-59 นาที ใช้ได้กับอาหารเม็ด 1-10 มม. และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 1,890
CD3 เครื่องควบคุม 1-10 จุด สามารถตั้งเวลา ปิด-เปิด ได้ 1 วินาที ถึง 1 เดือน (ตามสั่ง) ใช้ได้กับอาหารเม็ด 1-10 มม. และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
(ทำงานในขณะที่มีและไม่มีแสงสว่าง)
1,990
CD4 เครื่องควบคุม 1-10 จุด สามารถตั้งเวลา ปิด-เปิด ได้ 1 วินาที ถึง 1 เดือน (ตามสั่ง) ใช้ได้กับอาหารเม็ด 1-10 มม. และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
(ทำงานเฉพาะเวลาที่มี หรือ ไม่มีแสงสว่าง ตามสั่ง)
2,590

 

[ รุ่น F1, F2, F3, F4, F8 จากซ้ายไปขวาตามลำดับ เป็นตัวบรรจุอาหาร และกลไก ปิด-เปิด  ใช้ร่วมกับเครื่องควบคุม CD1 ]

[ สมมุติว่า มี 4 บ่อ ให้อาหารเม็ดเล็ก ราคาคือ 4 บ่อ x F1กระบอกละ 590 = 2,360+CD1 1,690 = 4,050 บาท ]


ลูกค้านำ D3 ไปดัดแปลงใส่กระถางดินเผาลูกค้านำ D7 ไปดัดแปลงใส่กระถางดินเผา
ลูกค้านำไปดัดแปลงสารพัด
 

บริการรับแก้ไข ดัดแปลงสินค้านำเข้า
ที่เครื่องควบคุมการตั้งเวลาเสีย
เฉพาะรุ่นที่ใช้มอเตอร์หมุน

ราคา 1500-1800 บาท
สินค้าที่เลิกผลิตแล้ว เนื่องจากไม่มีเวลา

รุ่น D1 ทรงบ้าน เม็ดจิ๋ว สำหรับปลาเล็ก


รุ่น D2 ตู้ไปรษณีย์ สำหรับปลาทั่วไป


รุ่น D7 ถังกลมเล็ก 1 ชั้น สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท


เครื่องให้ปุ๋ยน้ำ สำหรับไม้น้ำ


เครื่องกรอก เครื่องปรุงรส ลงถุง


เครื่องผสมจุลินทรีย์กับน้ำ เพื่อปล่อยบำบัดน้ำเสีย

แผนผังเวบไซต์

รายละเอียดสินค้า
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีใช้งาน
ความเป็นมา
แผนที่
ติดต่อ
ถาม-ตอบ
การประยุกต์ใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
บทสนทนากับลูกค้า
ทะเบียนการค้า
English Version
PetMania June 2007
Thai Cross Breed August 2008
วิธีล้างตู้ปลาแบบง่ายๆ
โรคของปลาและยารักษา
ประเภทของ Air Pump
รู้เรื่องปลาๆกับนายเก๋า
รังปลา บิ๊กซี
Blog ของนาย mio
ตรวจสอบสถานะ EMS
My Radio Base Station
My Radio Club
My dogs
ขายคอนโดมิเนียม เมืองทองธานี
หน้าหลัก

Copyright 2003 Yutthana Chomnawang All Rights Reserved
21/07/2560